ขอเชิญมาร่วมงานกับ The Buddy Education Community

   The Buddy Education Community เป็นชุมชนของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) ทักษในศตวรรษที่ 21 ทักษะผู้ประกอบการ และการค้นหาพรสวรรค์ของตัวเอง

เรากำลังค้นหาครูแห่งศตวรรษที่ 21

ครูที่พร้อมจะเข้าใจความแตกต่างของนักเรียน

ครูที่พร้อมจะทำมากกว่า การสอน เพื่อให้นักเรียน

ครูที่กล้าที่จะแตกต่าง

ครูคุณภาพที่อยากร่วมสร้างคนคุณภาพ

ครูที่มีวินัย รู้เป้าหมาย และ จัดการการเงินได้

คุณสมบัติหลักของครู full-time

• มีทัศนคติที่ดีต่อการสอนตามแนวทางทักษะในศตวรรษที่ 21

• พร้อมปรับตัวในการดูแลนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน

• พร้อมเรียนรู้แนวทางการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์ และ Genius School Thailand

ตำแหน่งงาน Full-time

ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ชาวไทย

 • เพศชาย / หญิง

 • วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาได้

 • มีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ครูอนุบาล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • เพศหญิง

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาปฐมวัย

 • มีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็น

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้

ตำแหน่งงาน Part-time

 • ครูสังคม จำนวน 1 อัตรา

 • ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

 • ครูภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

 • ครูดนตรี จำนวน 1 อัตรา

 • ครูผู้ช่วยครูต่างชาติอนุบาล สอนวันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์ (ควรมีทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารเข้าใจได้)

Digital Marketing & IT

Full-time Position

ผู้จัดการ Digital Marketing และ IT (1 อัตรา)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Digital Marketing 5 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ social media

 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ digital marketing ต่างๆ เช่น Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics

 • มีทักษะความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บ เช่น Wix หรือ Wordpress

 • มีความสนใจหรือมีประสบการณ์เรื่อง Marketing Automation

 • มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ในการสอน Digital Marketing

 • มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ด้าน IT เช่น Zoom, School Management System, Google G-suite

Digital Marketing และ IT ซัพพอร์ต (1 อัตรา)

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • More than 2 years of working experience

 • มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Digital Marketing 5 ปีขึ้นไป

 • มีทักษะด้านกราฟฟิก

 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ social media

 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ digital marketing ต่างๆ เช่น Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics

 • มีทักษะความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บ เช่น Wix หรือ Wordpress

 • ​มีความสนใจหรือมีประสบการณ์เรื่อง Marketing Automation

 • มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ในการสอน Graphic Design หรือ Digital Marketing

 • มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ด้าน IT เช่น Zoom, School Management System, Google G-suite

หลักฐานการสมัครงาน

 • รูปถ่าย

 • ประวัติส่วนตัว

 • ใบปริญญา

 • หลักฐานอื่นๆที่แสดงคุณสมบัติตามตำแหน่ง

 • วีดีโอแนะนำตัว และ teaching demo

 

ขั้นตอนการสมัคร

 • ทำแบบทดสอบ Talent Dynamic

 • กรอกแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ในลิงค์ต่อไปนี้

 • เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางเราจะรีบติดต่อกลับไป เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ค่ะ

734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(ปากซอยเพชรเกษมซอย 7 เยื้องกับปั๊ม Esso)

พิกัด

The Buddy Education Community หวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะคะ

FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

The Buddy Language School: thebuddyofficial

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED