The Buddy Language School

   The Buddy Language School เป็นสถาบันสอนภาษาแนวใหม่ที่เชื่อว่าการรู้ภาษาต่างประเทศ

จะเป็นต้นทุนให้ผู้เรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น ตามแนวคิด “พูดภาษาอย่างมั่นใจ พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จ” โดยมีเส้นทางสู่ความสำเร็จเป็น คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ, ค่ายผู้นำภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศ, New Me Camp ปฏิบัติการเปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่, Backpacker ปฏิบัติการนักเดินทางเพื่อล่าฝัน, บริการแบบครบวงจรในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ The Buddy GO Inter พร้อมทั้งเป็นผู้จัดค่ายภาษาอังกฤษและสัมมนาพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

OUR COURSES

The Buddy English 

คอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียน และการสอบในระบบได้

English Conversation for Kids

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สำหรับน้อง 6-17 ปี

English Conversation for Adults

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คนทำงาน หรือผู้ใหญ่ ที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการสนทนากับเจ้าของภาษา เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

English for Parents

English for Parents คอร์สเรียนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะปั้นเด็กสองภาษา อยากชวนลูกคุยภาษาอังกฤษกันในบ้าน

GAT ENG

คอร์สเตรียมตัวก่อนสอบ GAT ภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ มัธยมปลาย ที่เน้นทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ตะลุยโจทย์ และฝึกเทคนิคการทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

OUR SERVICES

TUTORING
ENGLISH ON SITE
EDUCATION PLANING
CREATIVE ACTIVITIES
CAMPUS TOUR
STUDY OVERSEAS
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED