The Buddy Genius School

The Buddy Genius School คืออะไร 

   โรงเรียนขนาดเล็ก (microschool) ที่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยะในตัวเอง และเชื่อว่า นักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ The Buddy Genius School มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ที่มีการวางแผนการเรียนให้กับเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน มุ่งเน้นให้เด็กๆ เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต และ เป็นอนาคตผู้นำของประเทศในวงการต่างๆ โดยการนำหลักสูตรฟินแลนด์ หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลกมาใช้ในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียนรู้ในทุกๆวัน

The Buddy Genius รับสมัครตั้งแต่อายุ 3 - 22 ปี โดยจัดกลุ่มนักเรียนดังนี้ 

 1. กลุ่ม Exercise 3-6 ปี : กลุ่มที่เน้นการพัฒนาทักษะสมอง เพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในช่วงวัยถัดไป

 2. กลุ่ม Explorer 7-12 ปี : กลุ่มที่กำลังสนใจและตื่นตัวกับสิ่งรอบข้างและพร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

 3. กลุ่ม Expert 13-18 ปี : กลุ่มที่ฝึกฝนในสิ่งที่สนใจให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

 4. กลุ่ม Entrepreneur 19-22 ปี : กลุ่มที่พร้อมสำหรับการลงมือทำกับสิ่งที่สนใจ เช่น การเป็นเจ้าของกิจการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนแบบ The Buddy Genius School 

 • Genius Full time 

 • Genius Part time 

 • Genius Consultant 

 

Genius full time คืออะไร ?
   การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.วันจันทร์ - ศุกร์ เป็นเวลา 5 วัน/สัปดาห์ ออกแบบการเรียนรู้ตามเป้าหมายและความถนัดของนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายของความสำเร็จดังนี้

 1. เจ้าของกิจการ 

 2. ทำงานในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการของ The Buddy Genius และ Genius School Thailand 

 3. เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศ และ ต่างประเทศ 

 4. เรียนมหาวิทยาลัยออนไลน์ ควบคู่กับการทำงาน 

Genius part time  คืออะไร
   การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของวันจันทร์ - ศุกร์ และ วันเสาร์ - อาทิตย์ สามารถเลือกวันที่เข้าเรียนได้ตามที่นักเรียนสะดวก 
นักเรียนจะได้ทดลองทำจริงในเรื่องที่นักเรียนสนใจ และมีที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่สามารถช่วยในเรื่องของ portfolio เป้าหมายคือการเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองสนใจอย่างแท้จริง 

 

Genius Consultant คืออะไร 
  สำหรับนักเรียนและครอบครัวที่ต้องการคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ สามารถนัดวันเวลาได้ตามที่ครอบครัวสะดวก หัวใจสำคัญของการเรียนที่ The Buddy Genius School คือ ความร่วมมือกันระหว่าง คุณครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง โดยจะมี ห้องเรียนพ่อแม่ทุกๆสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน รวมถึงการแบ่งปันประสบกาณ์ในการดูแลบุตรหลานร่วมกับทางโรงเรียน

21st Century Skills

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

จัดทำโดย The Buddy Genius School

   • Digital Marketing เป็นการสอนโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการเสนอไอเดียเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล รวมไปถึงการศึกษาทางด้านเทคนิคและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมยุคดิจิตอลที่มีความท้าทาย เป็นอย่างมากในปัจจุบัน

   • Entrepreneur การฝึกคิดแบบผู้ประกอบการ โดยมีการฝึกให้มีวินัยทางการเงิน และมีความรับผิดชอบในการจัดการ การเงินของตนเอง และการเรียนรู้จักจากความถนัด พรสวรรค์ของตนเอง และเรียนรู้การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างถูกวิธี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการเข้าสู่สังคม

   • IKIGAI ศาสตร์ที่ช่วยไขข้อข้องใจว่าเหตุผลในการตื่นมาใช้ชีวิตของเราในทุก ๆ วันนั้นคืออะไร หรืออีกนัยยะคือ ความหมายในการมีชีวิตอยู่นั่นเอง ซึ่ง IKIGAI นี้เป็นสิ่งซ่อนอยู่ภายในตัวเรา ซึ่งต้องใช้ความพยายามและความอดทน ในการค้นหามันให้เจอ

   • Personal Branding หรือการสร้างแบรนด์บุคคล คือการสร้างและนำเสนอภาพลักษณ์ตัวตนของคุณให้คนอื่นรับรู้ และเกิดการจดจำที่ดีต่อตนเองหรือแบรนด์ได้ ซึ่งในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง มีแบรนด์คู่แข่งมากมายในตลาด การสร้าง Personal Branding จึงป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจและสร้างการรับรู้ให้แก่แบรนด์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

   • Global Citizen วิชาที่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ การมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในฐานะสมาชิกของคน ในสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับโลก ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ที่ต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(ปากซอยเพชรเกษมซอย 7 เยื้องกับปั๊ม Esso)

พิกัด

 

ขอรับคำปรึกษาจาก The Buddy Genius School ฟรี

COMMUNITY
CONTACT US

☎️ Call:

      • The Buddy Language School: 092 517 5853

      • The Buddy Genius School: 094 664 1747
📲 Line ID:

      • The Buddy Language School: thebuddyofficial

      • The Buddy Genius School: @thebuddygenius

      Facebook: The Buddy Education Community 
📧 hello@thebuddy.co.th
🏠 Address: 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

      734 Phet Kasem Rd, Tambon Hat Yai, Amphoe Hat Yai, Songkhla 90110

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

2020 THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED