THE BUDDY ENGLISH ONLINE

IMG_3546.jfif
Screenshot Zoom senior expert 3 (1).PNG

    คอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมทั้งหลักการใช้ไวยากรณ์

    ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมทั้งหลักการใช้ไวยากรณ์ ด้วยรูปแบบการเรียนที่สนุก และ สามารถใช้ได้จริงในการสอบที่โรงเรียน หรือ การสอบคัดเลือก

เรียนทุกวันเสาร์ สามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้ มีให้เลือก 4 รอบ คือ

• 9.00 - 10.30 น.

• 10.30 - 12.00 น.

• 13.00 - 14.30 น.

• 14.30 - 16.00 น.

รวม 18 ชั่วโมง 

สอนสดผ่าน Zoom Application

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563
รับกลุ่มละ 5-10 คน

ราคา 3,500 บาท

เลขบัญชี: 263-1-11559-7

ชื่อบัญชี: บจก.พัฒนาความรู้ เดอะบัดดี้ คิดส์

ธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลการชำระเงิน

THE BUDDY ENGLISH ONLINE

 

สมัคร THE BUDDY ENGLISH ONLINE