ติวสอบ GAT
& 9 วิชาสามัญ

ภาษาอังกฤษ          

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง

 • ตะลุยโจทย์ พร้อมอธิบายโดยละเอียด

 • สอบถามในส่วนที่ไม่เข้าใจได้

 • นักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่เกิน 15 คน

 • เวลาเรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง (จำนวน 10 คาบ
  คาบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

 • เรียนทุกวันพุธ เวลา 17.00-18.30 น.

ราคา 2,500 บาท

Boardgame Course

เรียนให้สนุก เล่นให้ได้ความรู้

 • การเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และความบันเทิงเข้าด้วยกัน

 • เสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ และกระบวนการคิดในด้านต่าง ๆ

 • เลือกเรียนได้ 3 เกม จากทั้งหมด 5 เกม ใน 1 คอร์ส ดังนี้: Spot It, King of Thought, Dixit, Spyfall, Story Cubes

 • นักเรียนกลุ่มละ 5-6 คน

 • เวลาเรียนทั้งหมด 7 ชั่วโมง 30 นาที
  (จำนวน 5 คาบ คาบละ 1.5 ชั่วโมง)

ราคา 3,900 บาท

English Conversation

Course                

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ

 • เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

 • เรียนสบาย ๆ เป็นกันเอง ไม่เครียด

 • เรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ

 • นักเรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน

 • เป็นคอร์สรายเดือน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 4 ครั้งต่อเดือน (คาบละ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

ราคา 1,500 บาท/เดือน

The Buddy

English Course     

Design Your Future

 • เลือกเรียนภาษาอังกฤษตามเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ปูพื้นฐาน เรียนเพื่อทบทวนบทเรียนตามเนื้อหาของโรงเรียน เตรียมสอบเข้า เตรียมสอบวัดระดับต่าง ๆ

 • เป็นกันเอง ไม่เครียด

 • เรียนเดี่ยว มาเป็นคู่ กลุ่มสามคน หรือกลุ่มเปิด

 • เวลาเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง
  (จำนวน 12 คาบ คาบละ 1.5 ชั่วโมง)

ราคา

Private (1 คน): เริ่มต้นที่ 7,200 บาท

Duo (กลุ่ม 2 คน): เริ่มต้นที่ 5,000 บาท

Trio (กลุ่ม 3 คน): เริ่มต้นที่ 4,000 บาท

Open Group (4 คนขึ้นไป): เริ่มต้นที่ 3,500 บาท

 
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED