ค้นหา
  • The Buddy Team

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์

เดอะ บัดดี้ ได้จัดโครงการ CSR ให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ เพื่อให้น้องๆ ที่อยู่ในโซนต่างอำเภอได้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้โดยตรงกับทางเจ้าของภาษา และเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความกล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED