ค้นหา
  • The Buddy Team

โรงเรียนวัดนาหม่อม

เดอะ บัดดี้ ได้ร่วมกับทางโรงเรียนวัดนาหม่อมจัดกิจกรรม CSR เพื่อน้องๆ นักเรียนให้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติเพื่อให้น้องๆ ได้คุ้นชินกับสำเนียงของเจ้าของภาษา และได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงให้น้องๆ ได้มีความกล้าแสดงออกและความสามัคคีกันในทัมเพื่อให้ผลงานออกมาประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED