ค้นหา
  • The Buddy Team

บริษัทบุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด

เดอะ บัดดี้ ได้มีโครงการจัด CSR ให้กับหน่วยงานขององค์กร บริษัทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคคลากร เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ทางเดอะ บัดดี้ ได้สอนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสื่อสารในปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษนั้นมีอิทธิพลในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นดู 189 ครั้ง0 ความคิดเห็น
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED