ค้นหา
  • T.Oil

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร ทุ่งขมิ้น

ทีมงาน THE BUDDY ร่วมกับน้องๆ อนุบาล 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร มีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานกับน้องๆ สอนให้น้องๆรู้จักอวัยวะของฉันโดยผ่านบทเพลงและการเล่นเกมส์ โดยมีบัตรคำศัพท์และบัตรคำอย่างละ 8 คำ สอนเรื่องอวัยวะและเปิดเพลงอย่างน้อย 2รอบ เพื่อให้นักเรียนฟังและจำได้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอวัยวะต่างๆและสามารถนำบัตรภาพไปติดไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายตามเกมส์ที่กำหนดไว้ได้ และให้นักเรียนยังได้รับความพร้อมทั้ง 4 ด้าน นั่นคืือด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ

ทักษะที่ได้ 1. ทักษะการฟัง

2. ทักษะการสังเกตุ

3. ทักษะการจำ


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED