ค้นหา
  • The Buddy Team

โรงเรียนธรรมโฆสิต

เดอะ บัดดี้ จัดโครงการ CSR ให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนธรรมโฆสิต ในพื้นที่ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็นการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อให้น้องๆ สามารถนำความรู้จากภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาและเพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน
ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED