ค้นหา
 • Tichy Nittayawimon

สอบแข่งขัน ASMO THAI 2018การแข่งขัน ASMO THAI Science & Mathematics Competition ปี 2018 มาถึงแล้ว

ASMO THAI ขอเชิญโรงเรียนและนักเรียนไทยจากทั่วประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศเข้าร่วมสอบแข่งขัน "ASMO THAI" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) โดยข้อสอบที่ใช้จะเป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย


จุดมุ่งหมายของ ASMO THAI

 • กระตุ้นความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 • พัฒนาทักษะพิเศษด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 • ส่งเสริมหลักสูตรวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล

 • เป็นเวทีให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้แสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ

 • คัดเลือกนักเรียนดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับเอเชียในปี 2018


การแข่งขัน ASMO THAI มีความพิเศษอย่างไร

 • เป็นการแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่ช่วยสร้างเสริมความสามารถแก่นักเรียนทั่วไป ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักเรียนที่เก่งเป็นพิเศษ

 • การแข่งขันของเราให้ความสำคัญกับวิธีการ ไม่เน้นทำโจทย์พื้นฐานซ้ำๆ และยังช่วยนักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันอื่นๆอีกด้วย

 • เป็นการสอบแข่งขันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และยังขยายแบรนด์ไปทั่วอาเซียน

 • จัดการแข่งขันได้ไม่ยุ่งยาก โดยจัดสอบที่โรงเรียนแล้วส่งไปรับการตรวจให้คะแนน

 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนสอบสำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ

 • จัดพิธีมอบรางวัลการะกาศเกียรติคุณทั้งประเภทบุคคลและทีม

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถสมัครสอบผ่านทางโรงเรียนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด


นักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ


 1. สมัครสอบโดยตรงที่โครงการ ASMO THAI ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น

 2. ค่าลงทะเบียนสอบ 400 บาทต่อคนต่อวิชา

 3. ติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook หรือโทรศัพท์

 4. โทรศัพท์ : 02-100-9091-2, 096-918-1484 (จักทร์-ศุกร์ 08.30-12.00, 13.00-17.00)

 5. Facebook : http://www.facebook.com/ASMOTHAI

 6. (การติดต่อสอบถามก่อนหรือหลังจากวันที่กำหนดไม่ถือเป็นการรับสมัคร)

 7. รางวัลและสิ่งที่จะได้รับจากการแข่งขัน

 8. นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน และผลประเมินการวิเคราะห์รายบุคคล

 9. ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดประมาณ 8-10% ของจำนวนผู้เข้าสอบ จะได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลชมเชย

 10. การแข่งขันประเภททีมเฉพาะโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ทีมของโรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละระดับจะได้รับรางวัล Gold Team Award, Silver Team Award, Bronze Team Award ตามลำดับคะแนน โดยจะมีถ้วยรางวัลมอบให้ทางโรงเรียน

🌸 จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 🌸

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

คณิตศาสตร์ เวลา 09.30-11.30 น.วิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-14.00 น.ภาษาอังกฤษ เวลา 14.30-15.45 น.

ดู 3,181 ครั้ง0 ความคิดเห็น
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED