ค้นหา
  • Tichy Nittayawimon

ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ มีดีกว่าที่คิด


รู้หรือไม่คะว่า ของเล่นเนี่ย ไม่ใช่แค่ของสิ้นเปลืองอย่างเดียวนะคะ เพราะมันมีประโยชน์กว่านั้น


เรามาดูกันดีกว่าว่า ของเล่นเนี่ยมันสัมพันธ์กับการพัฒนาการของเด็กยังไงบ้าง


การเล่นของเล่นเด็ก เป็นสิ่งคัญที่สุดของพัฒนาการในวัยเด็ก โดยคุณพ่อ และคุณแม่ต้อง เข้าใจและเห็นคุณค่าการเล่นของเด็ก การเล่นที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บันเทิง กระตุ้นการเรียนรู้ ท้าทาย จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็ก คือ กระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมรักการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง


กระบวนการเล่นเป็นสิ่งกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทุกส่วนของเด็ก

  • การสัมผัส

  • การมองเห็น

  • การได้ยิน

  • การเล่นยังมีผลดีมากต่อการพัฒนาการของกล้ามเนื้อ

  • การประสานงานของกล้ามเนื้อเหล่านั้น จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา การสื่อสาร

กระบวนการเล่นยังสร้างให้เด็กน้อยมีความคิดสร้างสรรค์


ฝึกการแก้ไขปัญหา การใช้เหตุผล ตอบสนองต่อความคิด และจินตนาการ นอกจากนั้นการเล่นยังทำให้เด็กได้ พักผ่อน ผ่อนคลาย ลดความเครียด เด็กสามารถที่จะระบายความเครียด ที่อยู่ใต้จิตสำนึกที่ไม่สามารถแสดงออก หรือบอกออกมาเป็นคำพูดได้ โดยใช้การเล่นแบบการจินตนาการ


เอาล่ะรู้อย่างนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่จะได้นำกลับไปพิจารณาได้อีกด้วยนะคะ :)


Ref: https://sites.google.com/site/kawraekthisdsi/prayochn-khxng-len-serim-phathnakar
ดู 43 ครั้ง0 ความคิดเห็น
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED