เดอะ บัดดี้ ร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัย KDU ประเทศมาเลเซีย

ส่งนักเรียน เรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 สัปดาห์ สำหรับนักเรียน อายุ 15 ปีขึ้นไป
Intensive English Language Enhancement Programme ( IELEP )

ทำไมต้องไปกับ เดอะ บัดดี้ ?

1. มี Care Taker (พี่เลี้ยง) ดูแล

2. จัดการเรื่องต่างๆ โดยผู้ปกครอง

     ไม่ต้องกังวล

3. ผู้ปกครองสามารถติดต่อได้
     สะดวก
4. อัพเดทให้ผู้ปกครองทราบเป็น
     ระยะ

5. สามารถแนะนำน้องๆในการ
    ใช้ชีวิตในต่างประเทศได้อย่าง
    ใกล้ชิด และ น้องๆสามารถสัมผัส

    บรรยากาศ ชีวิตในมหาลัย
    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

6. น้องๆ สามารถวางแผนการ
     ท่องเที่ยวเองได้ โดยมี
     Care Taker เป็นผู้ดูแล และ
     แนะนำอย่างใกล้ชิด

7. น้องๆสามารถฝึกการช่วยเหลือ
     ตัวเองได้ และรู้จักการจัดสรร
     งบประมาณ

 

8. ได้ฝึกฝนการฝึกพูดภาษา
    อังกฤษ

9. ได้ฝึกความกล้าแสดงออกใน
    การพูดภาษาอังกฤษในที่
    สาธารณะ
10. น้องๆมีโอกาสได้ฝึกฝนภาษา
     จีนเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนการสมัครเรียนซัมเมอร์

กรอกใบสมัคร +
สำเนาพาสปอร์ต

1. ติดต่อ เดอะ บัดดี้ เพื่อขอรับใบสมัคร

2. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ต

(ห้ามต่ำกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง)

กรอกใบสมัคร +
สำเนาพาสปอร์ต

1. ติดต่อ เดอะ บัดดี้ เพื่อขอรับใบสมัคร

2. ตรวจสอบวันหมดอายุของพาสปอร์ต

(ห้ามต่ำกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง)

ชำระเงิน

1. ชำระเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี : 263-1-115579
ชื่อบัญชี : บริษัท พัฒนาความรู้
เดอะ บัดดี้ คิดส์ จำกัด

ทดสอบวัดระดับ

1. ทดสอบวัดระดับ วันปฐมนิเทศน์

Pocket Money : ค่าใช้จ่ายต่อวัน อยู่ที่  300 บาท
(แนะนำน้องๆ พกเงินติดตัว ไม่เกิน 15,000 บาท)

FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED