OPEN HOUSE #3

THE BUDDY GENIUS SCHOOL

THE NEW NORMAL

IN EDUCATION

การศึกษาแบบ NEW NORMAL

การเรียน ≠ ห้องเรียน

     ในโลกปัจจุบันทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  วิชาในตารางเรียนอาจไม่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างครบถ้วน  
     มาเรียนรู้รายวิชาที่ไม่มีสอนในห้องเรียน  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ได้ลงมือปฏิบัติจริง   ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองรัก
     และในเมื่อการสื่อสารไร้ขอบเขตการเรียนรู้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป

 

     มาหาคำตอบพร้อมกันได้ในงาน Open House #3  ที่จะทำให้รู้จักและเข้าใจการเรียนในรูปแบบ Project based learning คือโปรเจคหรือผลงานที่นักเรียนเป็นผู้เลือกเอง ตามความสนใจและความชอบของตนเอง โดยมี Educator เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งการเรียนแบบ Project based learning ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถการันตีได้ว่านักเรียนของเรา คิดเป็น ทำเป็น รู้เป้าหมาย จัดการการเงินได้ และมีวินัยในตัวเอง 

    พบกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย การแสดงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การแสดงสัตว์เลี้ยงหายาก การทำเครื่องประดับ D.I.Y. การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงมินิคอนเสิร์ต ฯลฯ รวมทั้งการทดลองเรียนวิชาแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น Youtuber Club , Cooking Class , Excuetive Function (EF) และ Science Method สำหรับนักเรียนทุกวัย 

184

ผู้เข้าร่วม Open House ที่ผ่านมา

1,140

นาทีที่ใช้ในการจัดงาน Open House

8

วิทยาการที่ได้มาบรรยายในงาน

10

โปรเจ็กต์ที่นักเรียนได้นำเสนอไป

9

บู๊ธของนักรียน
ในงาน

พบกับ The Buddy Genius School

ครูเจน

  เจนจิรา จันทะมุณี

  Founder of The Buddy Education Community

  หัวข้อ: New Normal in Education

การเรียนรู้ มันต้องไม่สิ้นสุด เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดเรียนรู้เราก็จะหยุดพัฒนาตัวเอง  The Buddy Education Community ตั้งขึ้นเพื่อเป็นชุมชนแห่งผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต จากประสบการณ์สอนว่า 12 ปี ทำให้มั่นใจว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง การที่จะทำให้คนหนึ่งคนพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ มันต้องเกิดจากการร่วมมือกัน ของครอบครัว สถาบันการศึกษา และ ตัวผู้เรียนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน New Normal in Education คือ การทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา ค้นหาตัวเองให้เจอ ทำสิ่งที่รัก และ ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของตัวเอง

Teacher Ivo

  Ivo Paschold

  Founder of Digital Heroes

  หัวข้อ: Digital Marketing for Teens

เป็นผู้มีประสบการณ์ในแวดวง Digital Marketing มากว่า 14 ปี และอยากที่จะแบ่งปันความรู้ให้แก่นักเรียนในคาบเรียน Digital Marketing และ YouTuber Club อีกด้วย Teacher Ivo อยากที่จะเห็นนักเรียนได้เรียนรู้และนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ online community

ครูตู่

  สุชาดา แพรเมือง

  Business Development Consultant

  หัวข้อ: TBG Apprenticeship Program (21st Century & IKIGAI)    

จากประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจหลากหลายประเภทในฐานะ Business 
Development Consultant ประกอบกับความเชื่อส่วนตัวที่ว่า หากเข้าใจชุดความคิดบางอย่างในการทำธุรกิจ (Entrepreneur Mindset) อายุอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ ทำให้ครูตู่ สุชาดา แพรเมือง มีความตั้งใจที่จะให้ความรู้และมอบประสบการณ์ที่สำคัญและจำเป็นในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการตัวจิ๋วแก่น้องๆ เยาวชน

ครูแหม่ม

  อัญชลี วัชรจินดา

  Educator of The Buddy Genius School

  หัวข้อ: ผู้ปกครองแห่งโลกอนาคต  

การเป็นทั้งผู้ปกครองและครู ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกและลูกศิษย์ว่าการให้การศึกษาแก่เด็กยุคปัจจุบัน ที่ตอบโจทย์โลกอนาคต ผู้ปกครองและครูต้องเพิ่ม หรือปรับอะไรบ้าง

ครูฟ้า

  พอเพ็ญ ประเสริฐศิลป์ 

  Professor at Genius school Thailand

  หัวข้อ: Port ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 

ผู้เชื่อว่าศิลปะเป็นหนึ่งในวิชาสำคัญที่เราควรส่งเสริมให้เด็กเรียนศิลปะมีความสำคัญต่อโลกอนาคตที่เราต่างถูกล้อมด้วยเทคโนโลยีความเป็นมนุษย์จะเป็นสิ่งที่ทวีความสำคัญและได้รับการโหยหายิ่งขึ้นเรื่อยๆ

แม่ดา

  จินดา พรหมด้วง

  Head of  Content Marketing Department โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

  หัวข้อ: เชื่อใน “อัจฉริยะภาพ” ในตัวลูก

อัจฉริยภาพของลูก สร้างได้จากความรักและความเข้าใจของแม่

พร้อมพูดคุยกับวิทยากรในหัวข้อ

ผู้ปกครองแห่งโลกอนาคต

"EF" รู้ไว้ ได้เปรียบ

Entrepreneur Mindset

Port ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

 กิจกรรมภายในงาน 

 8.30-9.00     
9.00-9.20    

 

9.20-9.50

9.50-10.00  
10.00-10.10    
10.10-10.35 

 

 ลงทะเบียน
พิธีเปิด พร้อมชมการแสดงจากนักเรียน
The Buddy Genius
New Normal ในการศึกษาและธุรกิจ

Future Parents ผู้ปกครองในโลกอนาคต

เชื่อใน "อัจฉริยภาพ" ของลูก

การนำเสนอ Booth และ Project ของนักเรียน

• From dream to Action (ความฝันกับการลงมือทำ)
• The turning point (การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ)
• Step Up (ทุกอย่างต้องมีก้าวแรก)
• Classroom is Everywhere (ทุกที่คือห้องเรียน)
• Loving teenager (วัยรุ่นที่รักเธอ)

พักเบรก

การนำเสนอ Booth และ Project ของนักเรียน

• Rapper Life วิถี แร็ปเปอร์
•  TBG Apprenticeship Program

•  The Smille Zoo
•  T-Skin
•  Before Me
•  Smart Farm on The Roof
•  Digital Marketing for Teen (T.Ivo)
• Young Money Thailand
• DIY

พักรับประทานอาหารเที่ยง

การนำเสนอ Booth และ Project ของนักเรียน

• Fashion Show

• Port ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

• DIY

Q & A

ร่วมถ่ายภาพความประทับใจ

 12.15-13.15

13.15-14.05

 

 

14.05-14.35

14.35-14.50
 

10.35-10.50

10.50-12.15

พบกับการนำเสนอ Project ของนักเรียน THE BUDDY GENIUS

Project ของนักเรียนรุ่น Explorer

T-SKIN

สมุนไพร

Khanompim

BEFORE ME

ชานมไข่มุก

Yaimai

ภาพถ่าย

Yorkwan

PHOTO WITH YOU

Maomao

MY FIRST GALLERY

Project ของนักเรียนรุ่น Expert

The Value of Life
is Higher Than Gold

แฟชั่นโชว์

Mind

YOUNG MONEY THAILAND

เพจให้ความรู้

Jean

NICOTINE

Pooh

The Rapper

ME

แกลอรี่ผลงานโปสการ์ด

Mei-yoo

THE SMILE ZOO

สัตว์แปลก ตุ๊กแก

Fias

ความฝันกับการลงมือทำ

แรงบันดาลใจ

Jedi

การเปลี่ยนแปลง

ครั้งสำคัญ

Nokia

SMART FARM

ON THE ROOF

Ice

เมื่อการเรียนรู้

ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน

Namvarn

Step Up

ทุกอย่างต้องมีก้าวแรก

Film

วัยรุ่นที่รักเธอ

สร้างแรงบันดาลใจ

Pun

THE TASTE OF SHOT

หนังสั้น

Keng

DIY

งาน DIY

Namkhing

DIY

งาน DIY

Yamwan

CARTOON

Eye

BY ME

IS EVERYTHING

Namkhing

STRATEGY

PANTHACHA

Jayler

First Collection

มาร่วมชมโปรเจคและกิจกรรรมของนักเรียน 
The Buddy Genius กันได้ในงาน Open House ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 14.50 น. ที่โรงแรมสยามโอเรียนทัล 

พบกันได้ที่

โรงแรมสยามออเรียนทัล 181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Open House ครั้งที่ 3 

*กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED