The Buddy Genius เปิดรับนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2

The Buddy Genius School

New Semester

โรงเรียน เดอะ บัดดี้ จีเนียส คือใคร?

   เดอะ บัดดี้ จีเนียส คือโรงเรียนระบบสองภาษา (Biligual) ที่เชื่อว่า

“ความสุขสำเร็จ ไม่มีสูตรสำเร็จ” 

   สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าใจความถนัดของตัวเอง และสามารถใช้พรสวรรค์ของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเน้นการเรียนตามความถนัดและพรสวรรค์ของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หลักสูตรฟินแลนด์และหลักสูตรผู้ประกอบการจากสหรัฐอเมริกา

   โรงเรียนเชื่อเสมอว่าทุกคนมีอัจฉริยะภาพในตัวเองและสามารถประสบความสำเร็จได้ในรูปแบบของตัวเอง เดอะ บัดดี้ จีเนียสต้องการเป็นผู้ร่วมสานฝันและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกระดับที่อยู่ในชุมชนของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต หรือที่เรียกว่า Lifelong Learners ภายในชุมชนที่ชื่อว่า The Buddy Education Community ที่เชื่อมโยงกลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนในระบบและนอกระบบ มหาวิทยาลัย ครูอาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการ

โปรแกรมการเรียนของเรามีอะไรบ้าง?

The Buddy Genius Homeschool (Full-Time) โปรแกรมการเรียนโฮมสคูลแบบเต็มเวลา เริ่มเรียนตั้งแต่ 7.45 - 17.00 น. เหมาะสำหรับนักเรียนโฮมสคูล ตั้งแต่ 9-18 ปี

The Buddy Genius Specialized Program (Part-Time) โปรแกรมการเรียนเฉพาะทางจากสิ่งที่นักเรียนสนใจ เช่น การเขียนโปรแกรม, การประกอบหุ่นยนต์, การตัดต่อวิดีโอ, การทำอาหารหรือเบเกอรี่ และการวาดภาพ เป็นต้น นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนที่ตรงกับรูผู้สอนได้

The  Buddy Genius Roadmap to University Program (Part-Time) โปรแกรมการเรียนสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ต้องการที่ปรึกษาสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งวุฒิตามกระทรวงการศึกษธิการไทย หรือวุฒิ GED

The Buddy Genius Startup Program (Part-Time) โปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเริ่มต้นพัฒนาจากสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นธุรกิจ

The Buddy Genius Exercise Program (Part-Time) โปรแกรมการเรียนสำหรับเด็ก 3-6 ขวบ เน้นฝึกทักษะชีวิตผ่านการเรียนโดยใช้หลักสูตรฟินแลนด์และเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

จุดเด่นของ เดอะ บัดดี้ จีเนียส 

Personalized Pathway การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้และผู้เรียนมีตารางเรียนที่ไม่เหมือนกัน

Phenomenon Based Learning เป็นการเรียนที่มาจากหัวข้อหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เรียนในลักษณะของโปรเจคที่นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มและมีเนื้อหาการเรียนครอบคลุมหลายวิชา โดยไม่ได้มุ่งเน้นศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ไขปัญหาผ่านการหยิกยกสิ่งที่เรียนมาใช้ได้จริง

Finland Curriculum หลักสูตรฟินแลนด์ที่เน้นพพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนตามวัย พร้อมทั้งการเรียนที่เน้นปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านการเรียนที่หลากหลาย

Entrepreneur Curriculum หลักสูตรที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักความแตกต่างของแต่ละคน พร้อมกับการฝึกให้นักเรียนรู้จักเป้าหมาย มีวินัย จัดการการเงินได้ และทำดีเพื่อสังคม

Concentration Curriculum กลุ่มวิชาการ กลุ่มทักษะศตวรรษที่ 21 และกลุ่ม IKIGAI

Innovative Educator ผู้ดูแลการเรียนการสอนผ่านการอบรม เป็นระยะเวลา 1 ปี

Edupreneur ดูและและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจจากผู้ประกอบการ

Bilingual Curriculum หลักสูตรสองภาษา

One on One ช่วงเวลาที่มีการพูดคุย และปรึกษาทั้งกับนักเรียนผู้ปกครอง เพื่อติดตามพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

Life Coach การ Coaching ให้กับนักเรียนแบบส่วนตัว

ทำไมต้องเรียนกับ The Buddy Genius?

ปีการศึกษาของ เดอะ บัดดี้ จีเนียส 

ภาคเรียนที่ 1 มกราคม - เมษายน
ภาคเรียนที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 
ภาคเรียนที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

สมัคร The Buddy Genius School

 
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED