เข้าร่วมได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2563

    พื้นที่สำหรับการแบ่งปันความรู้ การแชร์ประสบการณ์การเรียนในรูปแบบ Homeschool Online และการสอนคลาสออนไลน์ 

    โดยมีรูปแบบการเรียนผ่านการ Live ที่ผู้เรียนจะได้เรียนผ่านการใช้ IT ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการของทักษะศตวรรษที่  21 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด อีกทั้งยังปลูกฝัง Mindset แบบผู้ประกอบการและการจัดการเรื่องเงินอีกด้วย และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

HOMESCHOOL

ONLINE

โฮมสคูล ออนไลน์

เข้าร่วมกลุ่มเพื่อเรียนรู้การเรียนแบบออนไลน์ได้ฟรีที่กลุ่ม Facebook Homeschool Online

FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED