เข้าร่วมได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2563

    พื้นที่สำหรับการแบ่งปันความรู้ การแชร์ประสบการณ์การเรียนในรูปแบบ Homeschool Online และการสอนคลาสออนไลน์ 

    โดยมีรูปแบบการเรียนผ่านการ Live ที่ผู้เรียนจะได้เรียนผ่านการใช้ IT ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการของทักษะศตวรรษที่  21 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด อีกทั้งยังปลูกฝัง Mindset แบบผู้ประกอบการและการจัดการเรื่องเงินอีกด้วย และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

HOMESCHOOL

ONLINE

โฮมสคูล ออนไลน์

homeschool graphic.png
homeschool ipad.png

เข้าร่วมกลุ่มเพื่อเรียนรู้การเรียนแบบออนไลน์ได้ฟรีที่กลุ่ม Facebook Homeschool Online