THE BUDDY GALLERY

  • The Buddy New ME CAMP #4

กิจกรรม The Buddy New Me Camp 4 ได้จัดขึ้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อนำน้องๆ ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวใต้ ได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งยังฝึกความเป็นผู้นำ และเสริมสร้างการช่วยเหลือตนเองของน้องๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองได้ ที่สำคัญยังได้สัมผัสได้พูดคุยและใกล้ชิดกับเจ้าของภาษาอังกฤษโดยตรง ทำให้น้องๆ ได้ซึมซับภาษาและสำเนียงตั้งแต่เยาว์วัย สามารถที่จะนำไปพัฒนาประยุกต์ต่อตนเองได้ในอนาคต :)

  • The Buddy New ME CAMP #3

กิจกรรม The Buddy New Me Camp 3 ได้จัดขึ้นที่จังหวัดพัทลุง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้เน้นเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือตนเอง การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรง ตลอดทั้ง 3 วัน 2 คืน ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้

  • The Buddy New ME CAMP #2

ค่ายกิจกรรม The Buddy New Me Camp 2 ได้จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา โดยได้มีกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาอังกฤษโดยตรงและอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆ มีความกล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังให้น้องๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้

  • The Buddy Art Course

The Buddy เปิดกิจกรรมให้น้องๆ และผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียนทำขนมลูกชุบ เพื่อเป็นการฝึกทักษะเสริมให้กับทางน้องๆ และอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปต่อยอดในการทำกิจกรรมที่บ้านกับน้องๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

  • The Buddy Outing#1

ทางบ้านเดอะบัดดี้ได้จัดการรวมตัวของสมาชิกขึ้นมาเป็นครั้งแรกในวันที่ 11/05/2019 ซึ่งในครั้งนี้เราได้มาในธีม เดอะบัดดี้ ฟิตเปรี๊ยะ เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยจัดการแข่งกีฬาฟุตซอล และกีฬาแชร์บอลขึ้น โดยของรางวัลในงานครั้งนี้ได้เป็นขวดน้ำรักษ์โลก เนื่องจากเราค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของโลกร้อนเป็นอย่างมาก เด็กที่นี่จึงได้รับความรู้ และความเข้าใจกับปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี หลังจากเล่นกีฬาทางเดอะบัดดี้ก็จัดงานปาร์ตี้กันต่อ เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ ทั้งต่างวัยและต่างโรงเรียน :)

FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED