เข้าร่วมได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

     เมื่อโลกหมุนเร็ว ลูกเปลี่ยนแปลงไปเร็วตามกาลเวลา โดยพ่อแม่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการของลูก เป็นคนที่ใกล้ชิดและใช้เวลากับลูกมากที่สุด

     จะดีแค่ไหน ? ถ้าพ่อแม่เข้าใจการเสริมสร้างพัฒนาการของลูก เลี้ยงดูลูกด้วยความเข้าใจในพรสวรรค์และความถนัดทางธรรมชาติของเขา พร้อมทั้งสร้างรากฐานสำคัญเพื่อให้เขามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

     มาร่วมเป็นพ่อแม่ยุคใหม่ที่เข้าใจพัฒนาการของลูกในทุกวัยไปกับ The Buddy Genius

     Meeting กันแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Application หรือ Facebook Live

FUTURE PARENTS 101

พ่อแม่แห่งอนาคต สะกดลูกทุก Gen

มาร่วมเป็นพ่อแม่แห่งอนาคตที่รู้และเข้าใจในพรสวรรค์ของลูกกันได้ที่กลุ่ม Facebook Future Parents 101

FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED