FREE

ONLINE

ENGLISH

TEST

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฟรี

FREE

Online English Test

    ทำแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง Written Test และ Speaking Test พร้อมรับคำปรึกษาด้านการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของผู้เรียนได้ฟรี ที่ The Buddy Language School ผ่านระบบ Online โดยที่ไม่ต้องมาที่โรงเรียน

    เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ แล้วทางเราจะติดต่อไปค่ะ

สมัคร Free Online English Test