นำหลักสูตรการศึกษาเด็กเล็กของฟินแลนด์มาใช้ที่บ้านของเรา เพื่อลูกของเรา ด้วยมือของเราได้แล้ววันนี้

The Buddy Genius School

Finnish Homeschool Consultant

An educational system that can help your child to succeed, not just to survive in the world of tomorrow

ลองจินตนาการดูสิว่าระบบการศึกษาแบบไหนที่จะสามารถช่วยให้ลูกของเราประสบความสำเร็จในโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ไม่จำเป็นต้องจินตนาการอีกต่อไป วันนี้ลูกน้อยของเราก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้ตั้งแต่วัยแรกเริ่มกับหลักสูตรการศึกษาของฟินแลนด์

เส้นทางสู่ความสำเร็จแบบฉบับของโรงเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียสสำหรับลูกน้อยอายุ 3-9 ปีได้เปิดตัวแล้ว ด้วยการนำระบบการเรียนการสอนของเด็กเล็กของประเทศฟินแลนด์มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นหลักการพื้นฐานทางการศึกษา กรอบโครงร่างของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร เนื้อหา อุปกรณ์ ล้วนมาจากโรงเรียน Hei School ผู้ได้รับรางวัลโรงเรียนอนุบาลนานาชาติจากประเทศฟินแลนด์ และยังได้ขึ้นชาร์ตจัดลำดับการศึกษาว่าเป็น "ที่สุดของโลก" โดยเรามีความตั้งใจที่จะสร้างเด็กอัจฉริยะรุ่นใหม่ผู้มีึความกระตือรือร้นและนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้มีความสุข มีความสามารถ และมั่นใจที่จะเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงสู่โลกศตวรรษที่ 21

รูปแบบการเรียน Finnish Curriculum

7
4
3
homeschooling.png

Finnish Homeschool Consultant

บ้านของคุณก็จัด Finnish Curriculum เองได้ โดยที่คุณเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ลูกน้อยด้วยตัวเอง สร้างเครือข่ายของพ่อแม่รุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของลูกน้อยไปด้วยกันทาง Online ให้เราเป็นที่ปรึกษาของคุณด้วยโปรแกรม Finnish Homeschool Consultant

discovery.png

IKIGAI ME

ถึงลูกเรียนอยู่ในระบบก็ค้นหาตัวตนได้ เรามี option หลากหลาย เพื่อช่วยให้เด็กเล็กสำรวจความสนใจ ความถนัดของตนเองตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยโปรแกรมหลังเลิกเรียน IKIGAI ME โดยใช้หลักสูตรการเรียนรู้จากฟินแลนด์ และหลักการของประเทศญี่ปุ่นมาผสมผลานกัน

finland (1).png

Finnish Curriculum Full-time

เรียนในหลักสูตรของฟินแลนด์กับเราเต็มตัว เต็มเวลา ที่โรงเรียน เดอะบัดดี้ จีเนียส ที่หาดใหญ่ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนในเทอมหน้า

The well-being of the child is our ultimate focus. Play is our method of teaching. Joy is our mode of learning! Let your children discover their inner genius with our Finnish Curriculum.

ปรึกษา Finnish Homeschool Consultant