EXPLORER SCHOOL

 The Buddy Genius เปิดรับนักเรียนรุ่น Explorer อายุ 7-12 ขวบ

The Buddy Genius School เชื่อว่าเด็กทุกคนมีอัจฉริยะในตัวเอง และเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ โดยการนำหลักสูตรฟินแลนด์ หลักสูตรที่ดีที่สุดในโลกมาใช้ในการเรียนรู้ พร้อมด้วยการเรียนแบบ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียนในทุก ๆ วัน โดยรับนักเรียนจำนวน 10 คนเท่านั้น เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

IKIGAI การจัดดอกไม้
IKIGAI การจัดดอกไม้
IKIGAI การจัดดอกไม้
IKIGAI การจัดดอกไม้
IKIGAI การจัดสวนขวด
IKIGAI การจัดสวนขวด
IKIGAI การจัดสวนขวด
Music Club
Music Club
Board Game Club

นักเรียนรุ่น Eplorer คืออะไร?

กลุ่มนักเรียน Explorer อายุ 7-12 ปี : กลุ่มที่กำลังสนใจและตื่นตัวกับสิ่งรอบข้างและพร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา The Buddy Genius จึงเน้นให้รุ่นนี้ค้นหาความถนัดของตัวเองผ่านการลงมือปฏิบัติในวิชาเรียนต่าง ๆ 

เรียนอะไรบ้าง?

  • IKIGAI เพื่อให้นักเรียนได้เริ่มค้นหาความชอบของตัวเอง และนักเรียนสามารถนำไปสร้างรายได้หรือทำเป็นงานอดิเรกของตัวเองได้ โดยจะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านแขนงต่าง ๆ ในทุกสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนขวดหรือการทำผ้าบาติก เป็นต้น 

  • Math Gamification การเรียนคณิตศาสตร์ผ่านการเล่นเกมจาก Singapore Math ซึ่งจะทำใหนักเรียนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น พร้อมทั้งทำให้นักเรียนได้ฝึกการคิดเลขที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

  • Executive Function (EF) การฝึกกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จ 

  • Club ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนเองได้ตามความสนใจของตัวเอง ซึ่งจะมีคลับที่หมาะกับการเรียนในช่วงศตวรรษที่ 21 เช่น Youtuber , Music Board Game โดยแต่ละ Club จะมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญใด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความรู้

  • วิชาการพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาจีน เป็นต้น

ทำไมต้องเรียนกับ The Buddy Genius?

  • เพราะเราเน้นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบที่นักเรียนถนัดจริง ๆ 

  • เพราะเราให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือทำจริง ๆ

  • เพราะเรามีคุณครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาดูแลนักเรียนของเรา เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

  • เพราะเรามีการรับสมัครนักเรียนจำนวนรุ่นละ 10 คนเท่านั้น คุณครูสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง ทั้งคุณครูต่างชาติและครูไทย 

  • มีการติดตามผลพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกสัปดาห์ 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวน 10 คน เท่านั้น!

สมัคร Explorer School

 
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED