THE BUDDY

DIGITAL SCHOOL

โรงเรียนดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อเด็ก GEN "C"

The Buddy Digital School

สอนสิ่งที่แตกต่าง

• ใช้ IT ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อประโยชน์สูงสุด
• ใช้หลักสูตร Finland เป็นพื้นฐานในการเรียนการสอน
• ใช้หลักการของทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
• ปลูกฝัง Mindset แบบผู้ประกอบการและการจัดการเรื่องเงิน

"มีวินัย รู้เป้าหมาย จัดการเรื่องเงินได้"

The Buddy Genius  School

เหมาะกับใคร

• คนที่สนใจ Home School
• คนที่จะสอบเทียบ GED พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
• คนที่ต้องการ Portfolio ในการเข้ามหาวิทยาลัย
• คนที่ต้องการค้นหาและเรียนตามความถนัดของตัวเอง

The Buddy Genius School

เรียนอย่างไร

     การเรียนการสอนจะเป็นการเรียนผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Classroom ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งใช้ Gmail และ Line เป็นช่องทางในการติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองโดยตรง

การจัดกลุ่มผู้เรียน

กลุ่มที่กำลังสนใจและตื่นตัวกับสิ่งรอบข้างและพร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
• Junior Explorer 7-9 ปี
• Senior Explorer 10-12 ปี

กลุ่มที่พร้อมสำหรับการลงมือทำสิ่งที่สนใจ เช่น การเป็นเจ้าของกินการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
• กลุ่ม Entrepreneur 19-22 ปี

กลุ่มที่ฝึกฝนในสิ่งที่สนใจให้เกิดความเชี่ยวชาญ
• Junior Expert 13-15 ปี
• Senior Expert 16-18 ปี

ผู้ปกครองศตวรรษที่ 21 ที่เข้าใจพัฒนาการของลูกในทุก ๆ วัย
• กลุ่ม Future Parents

คอร์สเรียนจาก The Buddy Digital School

The Buddy Genius

Full time

การเรียนที่ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนได้เองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเอง

The Buddy Genius

Part time

การเรียนที่ผู้เรียนจะได้ทำลองทำในสิ่งที่สนใจ เพื่อค้นหาความถนนัดของตนเอง และเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

The Buddy Genius

Consultant

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน และการเลี้ยงดูบุตรหลานของผู้ปกครองอย่างเข้าใจกันและกัน

The Buddy Genius Portfolio Consulting 

การแนะนำเทคนิคการทำ Portfolio เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย

The Buddy English 

คอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียน และการสอบในระบบได้

English Conversation for Kids

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา สำหรับน้อง 6-17 ปี

English Conversation for Adults

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คนทำงาน หรือผู้ใหญ่ ที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการสนทนากับเจ้าของภาษา เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

English for Parents

English for Parents คอร์สเรียนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะปั้นเด็กสองภาษา อยากชวนลูกคุยภาษาอังกฤษกันในบ้าน

GAT ENG

คอร์สเตรียมตัวก่อนสอบ GAT ภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ มัธยมปลาย ที่เน้นทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ตะลุยโจทย์ และฝึกเทคนิคการทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

TOEIC Online

คอร์ส TOEIC Online
สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEIC (แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

GED Online

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้คะแนน GED เพื่อเทียบวุฒิมัธยมปลาย และใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย มีให้เลือกเรียนทั้ง 4 วิชา (ตามการสอบ GED)

 

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 762-244508-8
ชื่อบัญชี บริษัท เดอะ บัดดี้ จีเนียส จำกัด

FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED