CONVERSATION FOR ADULTS ONLINE

Because English is all around, you might not achieve your goals without English.

เพราะภาษาอังกฤษจำเป็นกับทุกวงการ 
อย่าปล่อยโอกาสดีๆไป เพียงเพราะไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ทำให้เราท่องโลกได้กว้างขึ้น

ภาษาอังกฤษ ทำให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติได้

ภาษาอังกฤษ ทำให้เรามีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย

ภาษาอังกฤษ ทำให้เราเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

คอร์ส English Conversation for Adults เหมาะสำหรับนักศึกษา คนทำงาน หรือผู้ใหญ่ ที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการสนทนากับเจ้าของภาษา เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียน การทำงาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรียนทุกวันเสาร์

เวลา 13.00-14.30 น.
รวม 18 ชั่วโมง

สอนสดผ่าน Zoom Application

รับกลุ่มละ 6-8 คน

ราคา 4,500 บาท

เลขบัญชี: 263-1-11559-7

ชื่อบัญชี: บจก.พัฒนาความรู้ เดอะบัดดี้ คิดส์

ธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลการชำระเงิน

CONVERSATION

FOR ADULTS ONLINE

สมัคร CONVERSATION FOR ADULTS ONLINE

 
FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED