เตรียมพร้อมเด็กๆ สู่การกล้าที่จะออก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

✅ ผู้เรียนที่อยู่ในช่วงอายุ 13 - 17 ปี (น้องๆที่อายุต่ำกว่า 9 ปี จะได้รับการสัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม)
✅ ผู้เรียนที่ต้องการเรียนและฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษในรูแปบบที่สนุกสนานขึ้น
✅ ผู้เรียนที่ชอบการเรียนนรู้การลงมือปฏิบัติจริง และหลงใหลการเดินทาง
✅ ผู้เรียนที่ต้องการจะพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ การวางแผน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เรียนอย่างไร ?

✅ Part 1: Team Planning
      ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ร่วมวางแผนการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร่วมถึงกิจกรรมที่จะได้ร่วมออกแบบเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และเพิ่มเสน่ห์ในการเดินทางร่วมกับเพื่อนใหม่ และทีมงานจาก The Buddy ให้มากยิ่งขึ้น
✅Part 2 : 
      ผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำเสนอแผนการเดินทาง และกิจกรรมที่ตนเองได้ร่วมสร้างสรรค์ขึ้นมา ให้ผู้กับทีมงาน และรวมถึงผู้ปกครองทราบก่อนวันออกเดินทาง โดยน้องๆ เองก็จะได้แสดงศักยภาพการนำเสนอที่ผ่านกระบวนการวางแผน และทำงานร่วมกันเป็นทีมมาเป็นอย่างดีแล้ว
✅ Part 3 : Let’s go
      เริ่มต้นการเดินออกเดินทางไปพร้อมๆ กับสมาชิกในทีม และพร้อมเปิดรับประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ และเสริมด้วยการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น  

@พังงา

🧳 Back Packer คือ กิจกรรมที่จะชวนน้องๆ มาร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับ The Buddy เพราะนอกจากจะสนุกกับภาษาอังกฤษในการเดินทางแล้ว น้องๆยังมีโอกาสได้ร่วมวางแผนการเดินทางในครังนี้ด้วยตนเอง ร่วมกับผู้ร่วมทริป ทั้งนี้จะช่วยให้น้องๆได้ฝึกฝนภาวะการเป็นผู้นำ และการวางแผนงานก่อนลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีอีกด้วย 
🧳 การเดินทางครั้งนี้จะช่วยให้น้องๆ ได้สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบผ่านการวางแผน และจัดการการเดินทางด้วยตนเองเสมือนการกับการได้ออกเดินทางแบบ Backpacker 

สมัครวันนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564

เริ่มเรียน 23 - 28 เมษายน 2564

PRICE

พิกัด

734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

(ปากซอยเพชรเกษมซอย 7 เยื้องกับปั๊ม Esso)

 

สมัคร Backpacker

FOLLOW US
CONTACT US

☎️ The Buddy Genius School: 094 664 1747

The Buddy Language School: 092 517 5853

The Buddy Genius School: @thebuddygenius

The Buddy Language School: thebuddyofficial

THE BUDDY
EDUCATION COMMUNITY

🏠 734 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

734 Phet Kasem Rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110

2020 THE BUDDY GENIUS CO., LTD. & THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED