SERVICES
Tutoring
Education Planing
Campus Tour
English On Site
COMPANY
About Us
Contact Us
COMMUNITY
Website
Creativities
Study Overseas
Home School
THE BUDDY EDUCATION STUDIO
Let's Design Your Own Future
Mentoring you to success and unleashing  your true potential

2018 THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

คอร์สนักเรียนประถม

- นักเรียน ป.1-3 กลุ่มละไม่เกิน 10 คน

- เวลาที่เรียน 8:30-16:00 น. เริ่มเรียนวันที่ 13-29 มีนาคม 2561

- เรียน คณิตศาสตร์, วิทย์ศาสตร์ทดลอง, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ศิลปะ

- ราคานักเรียนใหม่ 3,900 บาท นักเรียนเก่า 3,700 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

About this course

Who is this course for?

คอร์สเรียนสำหรับน้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เตรียมตัวเนื้อหาสำหรับมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ให้ไปไกลกว่าเพื่อนๆ

มีทีมงานคุณครูที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะสอนน้องๆ ให้เก่ง และมีไหวพริบในการเรียนรู้วิชาต่างๆ

จะเรียนรู้อะไร

What skills will you gain?

คอร์สโค้งสุดท้ายเข้าม.1

13 March - 29 March

เตรียมตัวเข้มข้น พร้อมพิชิตการสอบเข้า ม.1

From:

6200

฿

คอร์สนักเรียนอนุบาล

13 March - 29 March

จุดประกายความรู้ เพิ่มพูนทักษะตั้งแต่ยังเล็ก

From:

3200

฿

คอร์สเนื้อหาล่วงหน้าเทอมที่ 1

13 March - 29 March

เรียนก่อน รู้ก่อน เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเทอมใหม่

From:

3900

฿

คอร์สนักเรียนประถม

13 March - 29 March

เพิ่มความรู้ ทบทวนบทเรียน เพื่อผลการเรียนที่ดี

From:

3900

฿