SERVICES
Tutoring
Education Planing
Campus Tour
English On Site
COMPANY
About Us
Contact Us
COMMUNITY
Website
Creativities
Study Overseas
Home School
THE BUDDY EDUCATION STUDIO
Let's Design Your Own Future
Mentoring you to success and unleashing  your true potential

2018 THE BUDDY KIDS KNOWLEDGE DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

Oil

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวศิโรรัตน์  สุเมธ (ออย) เกิดวันที่ 26 เมษายน 2528 เป็นคนจังหวัดนราธิวาสโดยกำเนิด คุณพ่อทำอาชีพ ข้าราชการตำรวจ คุณแม่ทำอาชีพรับราชการครู มีพี่น้อง 3 คน คนโตและคนเล็กเป็นผู้ชาย ดิฉันคนกลางเป็นผู้หญิงคนเดียว พี่คนโตได้เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ2544 เนื่องจากหัวล้มเหลวเฉียบพลัน ส่วนน้องชายทำอาชีพรับราชการตำรวจอยู่ที่ปัตตานี

ดิฉันเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง รักสงบ รักธรรมชาติ ชอบทะเลและชอบไปเที่ยวทะเลอยู่บ่อยครั้ง ไม่ชอบความวุ่นวาย เวลามีปัญหาหรือเครียดไม่สบายใจเรื่องอะไรก็จะไปพักผ่อน ผ่อนคลายที่ทะเล เป็นคนชอบทำขนมหรือเบเกอรี่ แต่จะไม่ค่อยชอบทำอาหาร ชอบเรียนภาษาอังกฤษกับศิลปะ และเป็นคนรักเด็กชอบอยู่กับเด็กคลุกคลีอยู่กับเด็กๆเป็นอย่างมาก มีความตั้งใจตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วว่าถ้าจบไปจะเป็นครู ส่วนหนึ่งมาจากการที่เติบโตมาในครอบครัวที่แม่เป็นครูดูการพัฒนาและสังเกตการทำงานของแม่มาตลอดและสิ่งที่เห็นได้ชัดนั้นคือ สภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ อยากค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา  และส่วนหนึ่งชอบการสอนและชอบอยู่กับเด็กๆและคิดมาเสมอว่าความเป็นครูสามารถช่วยให้เราเป็นคนใจเย็น มีกฎระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์  

ทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะบางครั้งเรื่องของเมื่อวานเรื่องของอดีตไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว

 

ประวัติการศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา - จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

ระดับชั้นมัธยมศึกษา -   จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนนราธิวาส (สาย วิทย์ คณิต)

ระดับชั้นปริญญาตรี -   จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) เอก ศิลปกรรม สาขา ออกแบบประยุกต์ศิลป์

ประวัติการทำงาน

1.ครูสอนศิลปที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 2551-2553

2.ครูอนุบาล ที่ Kidshome Hatyai 2553-2555

3.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ 2557

4.Mentor ที่ American Prep International School 2560-2561

5.ครูปฐมวัย ที่THEBUDDY KIDS 2561 – ปัจจุบัน

Sirorat

Sumet

Kindergarten Teacher